16 maja 2016

Kim jesteśmy?

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia Geocaching Polska narodził się jesienią 2011 roku i jest wynikiem debaty na temat znaczenia, potencjału i przyszłości geocachingu w Polsce. Coraz większa popularność tej gry w Polsce, mająca odzwierciedlenie w rosnącej liczbie graczy oraz skrytek, sprawiła, że postanowiliśmy podjąć się zadania opracowania i realizacji strategii rozwoju tego rodzaju turystyki w naszym kraju.

Dyskusje nad ostatecznym kształtem naszej organizacji trwały kilka miesięcy. Na przełomie 2011 i 2012 roku odbyliśmy szereg spotkań, których zwieńczeniem było Zebranie Założycielskie w dniu 26 listopada 2011 roku. Po przyjęciu ostatecznej wersji Statutu i przeprowadzeniu wyborów, złożyliśmy dokumenty rejestrowe do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, który dokonał wpisu dnia 19 marca 2012 roku.

Stowarzyszenie tworzy piętnaścioro członków. Są wśród nas ludzie z całej Polski – m. in. zaawansowani gracze, recenzenci skrytek, twórcy serwisu Geocaching Polska – dla których geocaching to nie tylko zabawa, ale i innowacyjna forma promocji turystyki, przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności Polski, jako kraju urozmaiconego turystycznie zarówno pod względem kulturowym, przyrodniczym jak i historycznym.

W porozumieniu z firmą Groundspeak, właścicielem serwisu Geocaching.com, staramy się wypracować wysokie standardy gry w Polsce, poprzez adaptację globalnych reguł do warunków lokalnych. Współpracujemy na szczeblu centralnym i lokalnym z urzędami administracji państwowej oraz jednostkami administracji samorządowej, w celu stworzenia zasad gry zgodnych z porządkiem prawnym obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wspólnie z organizacjami turystycznymi oraz organizacjami pożytku publicznego promujemy geocaching jako aktywną formę turystyki, skierowaną do ludzi w każdym wieku, pozwalającą na poznawanie interesujących miejsc oraz spotkanie niezwykłych ludzi. Najlepszym dowodem na potrzebę takiej współpracy jest wspólne ustanowienie wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym geocachingowej odznaki turystycznej. Nasza działalność nie skupia się jednak wyłącznie na promocji turystyki. Wspólnie z innymi organizacjami wykorzystujemy formułę zabawy w geocaching jako format, dzięki któremu rozwijamy inicjatywy społeczne, budujemy i rozwijamy lokalne społeczności, czy też poszerzamy wiedzę o historii i kulturze „małych ojczyzn”.

Ważna jest dla nas ekologia, dlatego współpracujemy z Parkami Narodowymi oraz Lasami Państwowymi w zakresie poszanowania i ochrony środowiska poprzez promowanie nowoczesnego charakteru edukacji proekologicznej, będącego alternatywą lub uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych przez organizacje z którymi współpracujemy.

Będąc zarejestrowanym stowarzyszeniem, działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wspieramy lokalne społeczności geocacherów. Charakter naszego wsparcia różni się w zależności od potrzeb wspieranych społeczności i polega zarówno na pomocy przy zakładaniu skrytek, współpracy przy tworzeniu spotkań, szkoleniach, jak i na wsparciu w kontaktach z Urzędami, których zgoda na wybrane działania jest konieczna i wymagana.

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją otwartą na współpracę z innymi podmiotami oraz osobami. Chcemy wspólnie działać w kierunku zgodnym z naszym Statutem. Z przyjemnością przyjmiemy wszelkie pomysły, dzięki którym będziemy mogli lepiej i bardziej efektywnie prowadzić nasze działania. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kontaktu z nami.