16 maja 2016

Członkowie

Stowarzyszenie tworzy piętnaścioro członków. Są wśród nas ludzie z całej Polski – m. in. zaawansowani gracze, recenzenci skrytek, twórcy serwisu Geocaching Polska – dla których geocaching to nie tylko zabawa, ale i innowacyjna forma promocji turystyki, przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności Polski, jako kraju urozmaiconego turystycznie zarówno pod względem kulturowym, przyrodniczym jak i historycznym.