16 maja 2016

Cel

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, naszym celem jest:

 1. ochrona środowiska,
 2. działalność kulturalna związana z:
  • poznawaniem zabytków i zdobywaniem wiedzy na temat ich historii,
  • poznawaniem przyrody żywej i nieożywionej oraz zdobywaniem wiedzy na temat jej powstawania, funkcjonowania i roli w życiu człowieka,
 3. poszerzanie grona miłośników i sympatyków Geocachingu,
 4. upowszechnianie wiedzy o Geocachingu, turystyce, historii kraju i regionu oraz ochronie środowiska,
 5. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych kraju oraz jego promocja,
 6. działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 7. wzmacnianie więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych, zwłaszcza rodzinnych,
 8. działalność wydawnicza,
 9. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii satelitarnej wśród społeczeństwa,
 10. promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie,
 11. wzbogacanie zasobów sieci Internet,
 12. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 13. działalność wspomagająca realizację wymienionych zadań.